Bollkastare 1

Ändringarna som har skett är, vi har lagt till en ny botten platta med ett kullager så man kan rotera katapulten. Sedan har vi tillverkat splintar för att låsa katapulten i riktning mot krukorna.

Vi har också testat hur många gummiband katapulten behöver för att skjuta till de olika kulorna.

85F65E1A-98CB-4E69-A7EA-A9C7DB07F782EE00DF40-82CF-4300-98E4-9A06D8D315F859644501-A1D5-439D-A5E7-47BDA4E75430

Matrialen som användes är

gummiband

aluminium plattor, rundstål och stål plattor

Plastpärlor

spånplatta

furuplankor

tejp

kartong

skruv

lim

spik

suddgummi

Arbetets gång

Konstruktionen

Vi började med att brainstorma några idéer. Några av oss kom på idéen med en lufttryckskanon som skulle drivas med hjälp av en sodastreampatron. Men vi fick problem med den idéen då trycket förändrades med varje skott och vi hade problem med hur pingisbollen skulle avfyras.

Vi konstruerade därför en prototyp till en katapult som ersättning för lufttryckskanonen. Vi tog oss an arbetet av prototypen och utvecklade katapulten utifrån längdmåtten och dess blivande kapacitet för att avfyra en pingisboll ner i en papperskorg ifrån två meters avstånd.

Utifrån prototypen designade vi den slutliga bollkastaren som skulle likna prototypen på många sätt men skulle ändras utifrån svagheterna med prototypen.

Hela arbetet i sig gick väldigt bra då vi samarbetade och enades väl.

Felkällor och hur vi löste dem

Under arbetsprocessens gång uppkom några problem. Ett av problemen som vi stötte på var att katapulten flyttade en liten bit vid varje avfyrning.
Problemet löste vi genom att använda ett gummiliknande material på katapultens botten och därmed skapa så hög friktion som möjligt mellan de två friktionskoefficienterna.
Ett annat fel som vi stötte på var att den del som skulle förhindra armen på katapulten ifrån att färdas för långt inte var tillräckligt stark och stabil.
Problemet var lättlöst och vi löste det genom att byta ut delen till en ny mycket mer stabil och starkare del.

Prövning av bollkastaren

Till mestadels avfyrar katapulten med väldigt lovande resultat, dock har några av delarna till katapulten fungerat inkorrekt då dem skadats under arbetsprocessen.

Till den slutliga bollkastaren förbättrade vi våra resultat med några ändringar och gick ifrån ifrån sju av tio till tio utav tio.

 

Annonser

kommunikationssystem

8/3 – 2018

I början av lektionen utsåg vi vilka personer som skulle jobba med kommunikationssystemet, sedan brainstormade vi idéer och vi kom fram till tre olika system.(Se bild). Det första systemet går ut på att en person använder flaggan i fyra olika lägen, och för var läge symboliseras en bokstav i alfabetet. För att fortsätta alfabetet så kan man vända på flaggan så den vinklas åt det motsatta hållet. Man kan dessutom byta färg på flaggan och även lämna över flaggan till den andra sändaren så att denne kan fortsätta med samma mönster som den förra personen. Det andra systemet gick ut på att man tänkte sig ett 3×3 rutsystem runt sändarens överkropp där bokstaven A var i det översta vänstra hörnet och i varje ruta från vänster till höger finns en ny bokstav, och för att fortsätta alfabetet så kunde man även ändra färg och sändare. I det tredje systemet har vi använt oss av flaggornas position. Beroende på flaggan/flaggornas position och vilken färg den/de har så kan man avläsa vilken bokstäv det är.

15/3-2018

Vi utsåg 2 sändare, 2 mottagare och en reserv som skulle utföra uppgiften på Chalmers. Sedan målade vi upp alla bokstäver och hur man ska använda signalsystemet på ett papper så att vi kommer ihåg hur man ska signalera det. Men vi märkte snabbt att mottagarna hade svårt att hitta bokstaven som signalerades på sitt papper, så vi arrangerade om bokstäverna på papperet enligt färg och antal flaggor. Resten av lektionen övade de utvalda på att snabbt kunna sända och avläsa de valda orden.

16/3-2018
Vi övade på vårt kommunikationssystem. Elsa gjorde ett collage med olika bilder så att avsändarna kunde öva på att signalera olika ord och bokstäver utifrån bilder.

25/3-2018
Vi övade på att signalera snabbt.

27/3-2018
Vi övade på signalsystemet.

12/4
Vi fortsatte att öva på signalsystemet

25/3

Vi har börjat träna 2-3 gånger i veckan där vi kör med längre ord, eftersom det var det största skillnaden med riksfinalen och regionsfinalen. Vi gör ibland collage med flera bilder och vi markerar vilka bilder sändarna ska sända till motsgarna och motsgarna får samma collage utan vilka bilder som är markerade. På regionsfinalen fick vi ett fel så var det ett ”dubbel ord” det fanns nyckel och nyckelpiga. Motsgarna trodde att ordet var nyckel och inte nyckelpiga. För att detta inte ska ske så har vi lagt till en ny rörelse för att slippa detta så hade vi innan att om motagrna fattade ordet så gjorde de en rörelse ( gul flagga i en cirkel) detta kan leda till missförstånd så vi har därför valt att ta bort den rörelsen och kör hela ordet. Efter att ha övat så har vi insett att vi har tid över för att köra hela ordet.

 

16/3

vi har övat på signalsystemet och det går bra.

 

17/3

vi värmer upp för riksfinalen, vi tror att det kommer gå bra 🙂